Výzva k převzetí písemnosti (§ 56b ex.ř.)

Adresát: D. M. (2008)
Vyvěšeno: 3. 4. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 15. 4. 2024
Dokument bude svěšen: 3. 6. 2024